kursy kolejowe

Szkolenia kolejowe – jak przebiegają?

Szkolenia kolejowe dla wielu zawodów

Szkolenia kolejowe są konieczne do wykonywania zawodu w szerokiej branży związanej z kolejnictwem. Przebiegają one najczęściej jako kursy kolejowe. Dzięki ich przejściu można m.in. otrzymać pracę w zawodzie: nastawniczy, manewrowy, ustawiacz, dyżurny ruchu, kierownik pociągu, rewident taboru, dróżnik przełajowy, symulator pojazdów kolejowych czy maszynista. Dokładając do tego korepetycje niemiecki Sosnowiec lub inne, można ubiegać się o pracę nie tylko w Polsce.

Jak zostać maszynistą?

Największą popularnością spośród tych zawodów cieszy się niewątpliwie ten ostatni – do którego podjęcia należy mieć ukończony kurs maszynisty. Aby go podjąć, należy przejść stosowane badania u lekarza medycy pracy, które wykazują zdolność do podjęcia zawodu maszynisty. W czasie badania ważne są nie tylko naturalne predyspozycje zdrowotne, lecz także dobry refleks, podzielność uwagi i zdolność do koncentracji w trudnych warunkach.
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku w badaniu lekarskim, kandydat na maszynistę musi przejść dwumiesięczny kursy teoretyczny. Obejmuje on zagadnienia z zakresu przepisów ruchu kolejowego, sygnalizacji, budowy pojazdów trakcyjnych i zasad BHP na kolei. Kończy go teoretyczny egzamin maszynisty.
Po jego zaliczeniu kandydat rozpoczyna praktyczny kurs maszynisty. Odbywa się on już nie w ośrodku szkolenia – tak jak teoretyczny kurs maszynisty – lecz na pojazdach trakcyjnych. Składa się przy tym zarówno z dokładniejszego poznawania budowy maszyny, jak i jazd próbnych na symulatorze. Występują także zajęcia warsztatowe, wyjaśniające jak poprawnie dbać o dobry stan techniczny pociągu. To wszystko zwieńcza okres obserwacji rzeczywistej pracy innych maszynistów, liczący ok. 500 godzin. Po tym następuje egzamin praktyczny, za którego zdanie nagrodą jest licencja maszynisty.

Co oprócz maszynisty?

We wstępie zostały wymienione zawody, jakie można podjąć gdy ma się ukończone stosowne kursy kolejowe. Spośród nich warto wymienić zawód toromistrza. W przeciwieństwie do maszynisty, jego zadaniem nie jest dbanie o pociąg, lecz o tory kolejowe. Toromistrz m.in. sprawuje nadzór nad stanem nawierzchni wokół torów oraz budowli inżynieryjnych sąsiadujących z torowiskiem. Wykonuje również prace naprawcze gwarantujące bezpieczeństwo pociągów oraz pilnuje przestrzegania procesów technologicznych robót prowadzonych w rejonie torowiska. Szkolenia kolejowe, oprócz kursu maszynisty, obejmują także specjalny kurs toromistrza. Jego ukończenie jest konieczne do podjęcia tego zawodu.